Leonie Maréchal

Leonie Maréchal
  • naam
    Leonie Maréchal
  • geboorte datum
    28-10-1948
  • geboorte plaats
    Eindhoven

Leonie Maréchal is na de opleiding aan de academie voor beeldende kunsten geëvolueerd tot vrij werk en maakt gebruik van verschillende toepassingen van verf op doek en papier, in haar beeldtaal gaat het over natuur. Zij werkt met een beperkt kleurenpakket, zoekt naar structuren, zeggingskracht, het verlaten desolate landschap, grafische lijnen van bomen, organische vormen en soms de mens in emotie in een soms romantische verbeelding.

Met mijn activiteiten in de kunsten:
2015 Mede initiator/bestuurslid van platform KEK-040! (Kollektief Eindhovense Kunsten)

Leonie Marechal werk 02