Ab RoordaIn mijn werk staat de relatie schilderkunst versus poëzie centraal. " Images to be reed en text to be seen ".

Aanleiding voor deze ontwikkeling waren reizen die ik maakte op het Afrikaanse- en Aziatische continent. Tijdens deze reizen bezocht ik locaties waar de overgang van geschilderd- of getekend beeld naar schrift nog altijd zichtbaar zijn. Mijn reizen waren reizen in de tijd. Uiteindelijk kwam ik terecht bij de rots schilder- en tekenkunst van 10.000 v. Chr. , die in helder daglicht nog altijd te vinden is in hartje Sahara (Tassili N'Adjer, Algerije/Libië).

Aanvankelijk gaf ik deze thematiek vorm op een abstract expressionistische wijze, waarbij ik fundamentele uitgangspunten van de schilderkunst hanteerde. Vanaf 1996 treedt er een kentering op in mijn schilderkunstige benadering. De abstract lyrische benadering gaat nu over in een meer conceptueel lyrische benadering.

"Door in mijn werk bewust gebruik te maken van tegenstellingen realiseer ik een spanningsvolle poëtische realiteit op basis van fundamentele schilderkunstige principes. Zo verbind ik het concept aan de impulsieve handeling, de figuratie aan de abstractie, het bewust gekozen teken - als een herinnering aan een ver verleden - aan het druipen van de verf en de materie aan de leegte.

Het leidmotief, dat als een rode draad door mijn gehele oeuvre loopt, is de kwetsbaarheid van alle dingen. Hierbij ga ik uit van mijn sociaal maatschappelijke betrokkenheid en mijn levensbeschouwelijke visie. Beiden vormen de opmaat voor mijn werk.

Titel werkstuk:

uit: runaway pictures, z.t.


Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon
Email adres

28-09-1955
Aalst-Waalre
06-42957290
mailto:abroorda@telfort.nl

Opleiding

Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht

Techniek

schilderen