13 juli 2019 "Room of Hope" in de Catharinakerk

GEVRAAGD: Vrijwiligers om het project mee op te bouwen.
Voor aanmelden en/of meer informatie bel of mail je met Marcus:
06-53144963
info@marcusvanroode.nl

DEELNAME AAN DE EXPOSITIE ‘ROOM OF HOPE’ MH17 in de CATHARINAKERK vanaf 13 juli 2019 in Eindhoven

Wereldwijd, maar vooral in Oost Azië, staat de kraanvogel symbool voor:
WERELDVREDE, MENSLIEVENDHEID, HOOP, GEZONDHEID EN TROOST.

Kunstenaars kunnen aan twee activiteiten deelnemen. Deelname is gratis en staat open voor alle kunstenaars in Eindhoven!

  1. Je maakt [samen met anderen!] een object van (een deel van) 298.000 REEDS GEVOUWEN kraanvogels, passend binnen de mogelijkheden die de kerk daarvoor biedt. Deelnemers wordt gevraagd om voorstellen in schetsvorm aan te leveren. DEADLINE28 FEBRUARI!!
  2. Je levert een uniek kunstwerk aan, dat zich verhoudt tot het thema ‘Room of Hope’, dit is voor de salonexpositie. DEADLINE 28 FEBRUARI !!

Aanleveren bij leoniemarechal@kpnmail.nl. De kunstcommissie/bestuur van de kerk en het kernteam beslissen wat er kan worden tentoongesteld.
Voor meer informatie over dit thema ga je naar onze website www.kek040.nl en https://www.facebook.com/roomofhopeinemmen
Voor meer zicht op de mogelijkheden in de Catharinakerk is het verstandig om eens te gaan kijken. [Dat kan de hele week overdag behalve op maandag] De kunstcommissie en bestuur van de kerk met het kernteam beslissen wat er uiteindelijk kan worden gepresenteerd.

WAT VOORAF GING!
Initiatiefneemster Tjitske Dijkstra verloor bij de ramp met de MH17 haar vriendin Hieke Raap, evenals zij docente aan het Alfa College in Groningen. Geïnspireerd door het verhaal van de Japanse Sadako Sasaki vouwde ze samen met haar leerlingen 1000 origami kraanvogels voor Hieke als rouwverwerking. (In Japan staan kraanvogels symbool voor wereldvrede en menslievendheid). Een filmpje van de vouwende leerlingen ging de wereld over, waarop overal mensen mee gingen vouwen en er pakketten kraanvogels naar Groningen werden gestuurd. Daar werd besloten 298.000 kraanvogels te verzamelen, voor elk slachtoffer 1000 stuks. De kraanvogels werden eerst in Emmen en later in Hilversum tentoongesteld. De expositie kwam vrijwel geheel tot stand met de inzet van lokale kunstenaars en vrijwilligers.

TENTOONSTELLING IN EINDHOVEN!
Ook Eindhoven heeft een belangrijke rol gespeeld in het drama met de MH17. Het is daarom dat de ‘Stichting 298.00 Kraanvogels’ bij KEK-040! een verzoek heeft neergelegd om dit jaar, 5 jaar na de ramp, vorm te gaan geven aan de reizende tentoonstelling ‘Room of Hope”. Een aantal kunstenaars heeft in oktober kennis gemaakt met Tjitske Dijkstra tijdens het Art Café. Een twintigtal van hen deed in december mee met de expositie in het Van Abbemuseum, die een startschot vormde voor de Eindhovense versie van Room of Hope in de Catharinakerk in de zomer van 2019.
Om aan die tentoonstelling vorm te geven is het bestuur van KEK-040! een samenwerking gestart met de Gemeente Eindhoven, de Stichting 298.000 Kraanvogels en de kunstcommissie/kerkbestuur van de Catharinakerk.

Om deze tentoonstelling succesvol te laten zijn is er heel veel hulp nodig van kunstenaars. Kunstenaars die vormgeven aan de objecten die gemaakt kunnen worden van de origami kraanvogels (200.000 heel kleine, 2 cm hoog en 98.000 grotere kraanvogels, 10 cm hoog) en kunstenaars die eigen kunstwerken aanleveren.

Image
Image
Image
Image
Image
Image