• Nieuwsbrief van 8 mei 2018

  Kunstmanifestaties in voorbereiding!

  Het bestuur van KEK-040! houdt zich o.a. bezig met de voorbereiding van exposities en kunstmanifestaties. Zo zijn er voor de einde-jaar-expositie van 2018 al weer diverse locaties vastgelegd, waaronder het Van Abbemuseum.

  Deze zomer proberen we met een manifestatie aansluiting te zoeken bij ‘Hallo Cultuur’, start van het nieuwe culturele seizoen in Eindhoven, in het eerste weekend van september. Zo gauw onze plannen concreet zijn, informeren we je via deze nieuwsbrief.

  Voor het bestuur gelden hierbij een aantal belangrijke uitganspunten:

  De kwaliteit van de kunstenaar bepaalt de kwaliteit van zijn werk en dus ook van de expositie. Kunstenaars doen er toe!
  Diversiteit speelt een belangrijke rol bij de presentatie van kunstwerken; het maakt een tentoonstelling aantrekkelijker!
  Inzicht verschaffen in ‘maakprocessen’ maakt kunst voor de toeschouwer meer toegankelijk.
  Betrokkenheid en samenwerking van de deelnemers zijn belangrijke voorwaarden voor een goedlopende kunstmanifestatie.

  Vooral dit laatste punt is heel belangrijk! Alleen kan het bestuur niets!
  We doen dan ook een dringend beroep op jou als deelnemer om de handen uit de mouwen te steken als dat gevraagd wordt bij de voorbereiding en de organisatie van evenementen.
  Maar ook om reclame te maken voor evenementen en actief uitnodigingen te versturen binnen je netwerk (en daarbuiten).
  Dat geldt natuurlijk ook voor de Art Cafés en de voordrachten en de exposities in Pand P.

 • Oprichting Stichting KEK-040!

  Op 30 mei 2016 is de akte gepasseerd bij notaris Van der Wouw van notariskantoor Marks & Wachter.
  Hiermee zijn we weer een kleine stap verder in de opbouw van onze club.

  oprichting

  Het KEK-040! bestuur bestaat uit:
  Marcus van Roode, voorzitter / secretaris
  Hans Berndsen, penningmeester
  Leonie Maréchal, algemeen bestuurslid
  Lex Grote, algemeen bestuurslid

  We zijn nog op zoek naar een extra algemeen bestuurslid die ons bestuur komt versterken. We denken een jonge kunstenaar(es) met een eigen achterban waarmee we ons ledenbestand kunnen aanvullen. We werken nog aan een profiel, maar als jullie al suggesties hebben laat het ons dan weten.