• Nieuwsbrief van 8 juli 2016

  We zijn halfweg 2016 en willen graag met jullie even terug, maar vooral ook vóóruit kijken naar de activiteiten van onze KEK-040!

  Waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en wat hebben we bereikt?

  KEK-040! komt voort uit de Karel Vermeeren Stichting die een keer per jaar de Kunstmarkt op het Karel Vermeeren plantsoen organiseerde.

  Sinds 1 januari 2015 staan we op eigen benen en sinds kort zijn we een stichting met als doel een podium te bieden aan beeldend kunstenaars in de regio Eindhoven.

  De kunstmarkt 2015 was ons eerste event en nog in lijn met de oude kunstmarkt gedachte. De lente tentoonstelling in de Kruisruimte onder het motto “een Beeldschone aanklacht” ging al weer verder en werd door velen als succesvol ervaren.

  De BBQ in de Oude Rechtbank was een groot succes. De ongedwongen manier waarop we dan van gedachten wisselen is top!. Er is uitwisseling, commentaar ook en adviezen hoe het beter kan. Daar hebben we als bestuur wat aan. Dank ook aan de Oude Rechtbank die het initiatief nam en de BBQ sponsorde.

  Het Kunstplein van afgelopen weekend was nog niet speciaal anders van opzet, maar mag ook als erg succesvol worden afgesloten. Zie ook de berichten hieronder.

  Als bestuur kijken we alweer vooruit en zoeken naar een mooie ruimte om tijdens de Dutch Design Week, of tijdens Glow, een combinatie tentoonstelling te maken tussen beeldende kunst en design. Het gelijktijdig organiseren van een kunsttentoonstelling tijdens deze evenementen zal zeker zorgen voor een grote (internationale) bezoekersstroom.

  Er is nog heel veel “missiewerk” te verrichten en daar gaan we na de vakanties mee aan de slag. Denk dan aan atelierbezoek en contact zoeken met personen of instanties die KEK-40! financieel of anderszins willen ondersteunen.

  Daarnaast moet onze communicatie beter. We denken hierbij aan een HBO student communicatie die ons kan helpen bij de berichtenstroom of het inzetten van simpele enquêtes onder de leden. (zie ‘oproep’ hieronder bijvoorbeeld)
  ‘Survey Monkey’ is zo’n platform en kan goed worden ingezet.

  Aantal leden.
  Op dit moment hebben 64 kunstenaars zich als lid opgegeven.

  Oproep.
  Welke toonaangevende Eindhovense kunstenaars ken je die niet bij KEK-040! zijn aangesloten maar die we willen betrekken bij onze activiteiten. Niet perse als lid, maar omdat ze de moeite waard zijn om mee samen te werken. Vandaar deze oproep: “kom met namen”. Kom met namen waarvan jij denkt dat die onze club nóg sterker kan maken, en dan vooral door kwaliteit of netwerk.

  Even terugblikken op het Kunstplein 2016
  Uitslag wedstrijd: “meest originele alternatieve marktkraam”
  Drie deelnemers namen de handschoen op om in plaats van de reguliere marktkraam met een alternatief te komen, Agnes van Dijk , Shelly Lapré en John Körmeling.
  John Körmeling – eigenlijk een buitencategorie deelnemer – gaat met de eer strijken omdat hij met de aankleding van de marktkraam én de originele vondst om ter plekke de geprinte kunstwerken bij verkoop uit het doek te snijden precies datgene doet dat we als organisatie wensen.

  Kunstplein 2017
  De opstelling dit jaar met marktkramen neigt nog steeds naar een braderie terwijl we als KEK-040! daar zo graag verandering in willen brengen.

  Tijdens de borrel aan het einde van middag kwam Paul Diederen van DiederenDirrix architecten met het idee, om zijn studenten van de TU bouwkunde te vragen om voor het Kunstplein in 2017 een nieuw concept te ontwikkelen. Daar zijn we als bestuur natuurlijk heel blij mee en hopen in het voorjaar samen met jullie een keuze te kunnen maken uit de verschillende opties.

  We willen alle deelnemers aan het Kunstplein 2016 bedanken en kijken terug op een zeer geslaagd evenement met veel bezoekers, verkoop én droog en warm weer.

  NB
  Bewaar je badge van het Kunstplein nog even, die komt vast nog wel eens van pas op een eerstvolgend evenement.

  Last but not least;
  Het KEK-040! bestuur zijn vrijwilligers die de beeldende kunsten in Eindhoven een warm hart toedragen maar wij kunnen ook niet alles alleen. We nemen graag de initiatieven en organiseren zoveel als mogelijk, maar we zoeken ook ook ondersteuning van onze leden bij de organisatie van onze evenementen. Een punt voor 25 augustus lijkt ons.

  De vakanties staan voor de deur en onze eerstvolgende bijeenkomt is op donderdag 25 augustus in de Oude Rechtbank.
  Namens het bestuur,
  Marcus van Roode