• Nieuwsbrief van 7 april 2018

  Het eerstvolgend Art Café wordt gehouden op donderdag 31 mei, in verband met de april-/mei vakantie en de koningsdagactiviteiten in Eindhoven.
  De expositie van Georgine Sipman wordt tot die datum verlengd.
  Omdat Rob Zweerman zijn rol als curator van Pand P –exposities heeft beëindigd is de nieuwe regel dat de laatste exposant een opvolger aanwijst.
  Georgine heeft gekozen voor het werk van Marjo Hoevenaars. De nieuwe expositie zal op 31 mei worden geopend.

 • De meeting van 30 maart 2017

  1) Communicatie met de leden
  De leden geven aan dat het bestuur van KEK-040! haar leden onvoldoende bereikt. Nieuwe initiatieven of tentoonstellingen komen onvoldoende onder de aandacht.

  Actie:
  Het bestuur zal alle communicatie via de website, mailverkeer en nieuwsbrief beter organiseren. Daarover zijn al gesprekken gaande met een vrijwilliger die deze taken op zich wil nemen.

  2) Identiteit
  De nadruk op aanwas van jonge kunstenaars en de reacties daarop van de aanwezige leden dwingen ons om na te denken over onze identiteit. Leeftijd wordt vaak genoemd, maar waar het om draait is wie wat maakt en of het werk er toe doet. Aan het bestuur én de leden van KEK de boodschap om gericht de Eindhovense kunstenaars te benaderen met de vraag om zich aan te sluiten.

  Verder werden de komende tentoonstellingen besproken. Zie hiervoor het artikel Tentoonstellingsagenda en deelname.

  Poëzie en flamenco
  De lente hielp ons vooraf om in de tuin van De Oude Rechtbank te luisteren naar gedichten en flamenco muziek.