• Nieuwsbrief van 13-09-2018

  Art Café, donderdagavond 27 september 2018

  Deze nieuwsbrief is aangepast.

  Conny Lemke is de eerstvolgende soloartiest in Pand-P en zal direct na de vernissage haar kunstenaarsleven in het zaaltje op de verdieping van Pand-P bespreken. Daarmee vervalt de bijdrage van Rob en Noor in Galerie Ruimte in beeld in Nuenen.

  19:30-20:00
  Inloop

  20:00
  Opening expo Fieke Quaedflieg

  20:30
  Bijeenkomst in de zaal boven
  • Bespreking diverse punten
  • Wisselexposities kandidaten
  • Sprekers / presentaties kandidaten
  • Stand van zaken KEK-040! (even een pas op de plaats)
  • Eindejaar expo, data en inschrijvingen

   Bestuur KEK-040!

   

   

  Verslag van de meeting van 30 augustus 2018

  Ongeveer 20 leden bezochten gisteravond het KEK-040! Art-café in Pand-P waar Fieke Quaedflieg haar solo tentoonstelling opende.

  De volgende punten kwamen aan de orde;

  1. Het bestuur wil graag het maandelijkse Art-Café voortzetten zetten met de wisseltentoonstellingen en presentaties van onze leden. Daarvoor doen we een oproep om je op te geven als kandidaat voor een wisseltentoonstelling of als spreker met een eigen verhaal over jouw kunst of kunstenaar die je bewondert en inspireert en die je graag aan ons wil voorstellen. Initiatieven vanuit de groep zijn essentieel. Het principe blijft dat de kunstenaars elkaar helpen bij het afbouwen en opnieuw inrichten van de wisseltentoonstelling.
  2. Via website, FaceBook of gewone mailwissel zal daarvoor een oproep uitgaan met een aanmeldformulier en contactpersoon.
  3. De eerstvolgende editie van het Art-Café vindt plaats in Pand-P op 27 september 2018.
  4. Op donderdagavond 18 oktober willen Rob Zweerman en Noor Geurts hun werk laten zien in Galerie de Ruimte in Beeld te Nuenen. Rob en Noor zullen zelf daarover berichten.
  5. In gesprekken van bestuursleden met kunstinstellingen wordt aangegeven dat kunstenaars zich gaan verhouden met vragen vanuit de maatschappij. Daarbij kan de bijdrage van de kunstenaar in samenwerking met andere disciplines tot een mooi resultaat leiden. De aanwezige leden op deze avond geven aan geïnteresseerd te zijn mocht zo’n vraag zich voordoen. Initiatieven vanuit de leden zelf waarbij ze hulp nodig hebben zien we graag tegemoet. Mogelijk kan het bestuur een idee ondersteunen. Bovenstaande geeft aan dat onze kunstenaars bereid zijn om zich te verdiepen in een aanvraag en daarvoor ook voorstellen te willen maken om zo tot een mogelijk opdracht te komen. Het onderling samenwerken hierbij van KEK-040! leden is een mogelijkheid.
  6. Leden geven aan dat ze eigenlijk te weinig van elkaar weten. Atelierbezoek bij elkaar kan een beter inzicht geeft over gelijkgestemdheid of misschien zelfs samenwerkingen tot gevolg hebben. In plaats van dit te organiseren stellen we voor dat als er interesse is onder de leden dit spontaan te laten gebeuren.
  7. Het delen van je recente kunstwerken op Facebook geeft ook al een aardige inzage in de ontwikkeling van de kunstenaar
  8. Het oude, leegstaande pand van de ABN bank op het Stadhuisplein wordt tijdelijk nieuw leven ingeblazen door een creatieve ondernemer die er deels feesten wil organiseren en ook de grote zalen van wel 900 m2 ter beschikking wil stellen voor tentoonstellingen. KEK-040! wil daarvan gebruik gaan maken tijdens de Wintertentoonstelling.
  9. Wintertentoonstelling. Net zoals voor inschrijving van ons maandelijkse Art-Café komt er ook voor de Wintertentoonstelling begin september een uitnodiging en een inschrijfformulier.
  10. Er zal meer beroep gedaan worden op de medewerking van onze leden in de realisatie van events.

  Aanmeldingen van leden die een lezing willen houden;
  Rob Zweerman en Noor Geurts, Jack Vreeke, Georgine Sipman, Rolf Maas, en mogelijk een nieuwe deelnemer, een Venezolaanse fotograaf die onlangs in Eindhoven is komen wonen.

   

  Het bestuur wil samen met leden initiatieven ontwikkelen om meer reuring te geven aan de komende tentoonstellingen.

  De communicatie vanuit het bestuur naar de leden moet en kan beter. Vooral het tijdig aangeven van een nieuwe activiteit.

  Marcus van Roode, 13-09-2018