Nieuwsbrief van 8 mei 2018

Kunstmanifestaties in voorbereiding!

Het bestuur van KEK-040! houdt zich o.a. bezig met de voorbereiding van exposities en kunstmanifestaties. Zo zijn er voor de einde-jaar-expositie van 2018 al weer diverse locaties vastgelegd, waaronder het Van Abbemuseum.

Deze zomer proberen we met een manifestatie aansluiting te zoeken bij ‘Hallo Cultuur’, start van het nieuwe culturele seizoen in Eindhoven, in het eerste weekend van september. Zo gauw onze plannen concreet zijn, informeren we je via deze nieuwsbrief.

Voor het bestuur gelden hierbij een aantal belangrijke uitganspunten:

De kwaliteit van de kunstenaar bepaalt de kwaliteit van zijn werk en dus ook van de expositie. Kunstenaars doen er toe!
Diversiteit speelt een belangrijke rol bij de presentatie van kunstwerken; het maakt een tentoonstelling aantrekkelijker!
Inzicht verschaffen in ‘maakprocessen’ maakt kunst voor de toeschouwer meer toegankelijk.
Betrokkenheid en samenwerking van de deelnemers zijn belangrijke voorwaarden voor een goedlopende kunstmanifestatie.

Vooral dit laatste punt is heel belangrijk! Alleen kan het bestuur niets!
We doen dan ook een dringend beroep op jou als deelnemer om de handen uit de mouwen te steken als dat gevraagd wordt bij de voorbereiding en de organisatie van evenementen.
Maar ook om reclame te maken voor evenementen en actief uitnodigingen te versturen binnen je netwerk (en daarbuiten).
Dat geldt natuurlijk ook voor de Art Cafés en de voordrachten en de exposities in Pand P.

 

ART-CAFÉ 31 mei 2018

Op het programma van het volgende Art Café staat:
• Opening expositie van Marjo Hoevenaars
• Korte info ronde van het bestuur
• RonaldSchrauwen, de initiatiefnemer van ‘Pakje Kunst’ houdt een voordracht.
• Agnes van Dijk houdt een voordracht over fashion Art: ModeCapriole, Van Ambacht tot Zeewier! (grote zaal)
• Informele bijeenkomst (zitkuil)
NB. Neem zeker geïnteresseerde vrienden en kennissen mee!

ART-CAFÉ / BBQ 28 JUNI

Donderdag 28 juni is de laatste dag voor ‘onze zomervakantie’. We houden dan weer een BBQ. Omdat onze Pand-P locatie hiervoor minder geschikt is wijken we uit naar de Oude Rechtbank op het Stratumseind. Inloop 17.00 uur, BBQ open vanaf 18.30 uur.
Drankjes voor eigen rekening, de BBQ wordt aangeboden door KEK-040!
Op diezelfde dag start de nieuwe expositie in Pand P. Peter Paulusse is daar de nieuwe exposant. We zullen in de Oude Rechtbank aandacht besteden aan de start van deze expositie.
Iedereen is natuurlijk uitgenodigd om vooraf, of op een ander moment, deze expositie te bezoeken.Voor nu exposeert GeorgineSipman nog in Pand-P!
En ook hier geldt: Spread the News!

HALLO CULTUUR

In plaats van de zomerse kunstmarkt op het Wilhelmina plein zoeken we nu aansluiting bij Hallo Cultuur waarbij al heel veel volk op de been is. De plannen liggen in principe klaar en worden toegelicht tijdens het eerstvolgend Art café.