Verslag van de meeting van 25 oktober 2018

  • Wisseltentoonstelling van Lennie van Zwam
  • Room of Hope / 298000 Kraanvogels
  • Wintertentoonstelling 2018 tussen kerst en nieuw

Het was een chaotische avond..
KEK-040! moest zowel de zitkuil als de theaterzaal delen met een zangkoor (25 man) en nog eens 100 man die kwamen luisteren naar die zangers.
Probeer daar maar eens mee om te gaan…

Wisseltentoonstelling Lennie van Zwam.
Heel erg mooi werk met een sterke uitstraling. We hebben Lennie tekort gedaan omdat precies tijdens onze vernissage het koor begon te zingen in de zitkuil en wij bij het raam stonden van Pand P. Ga vooral even kijken als je nog niet in de gelegenheid was.

Room of Hope.
Initiatiefneemsters van “Room of Hope” Tjitske Dijkstra en Lous Miedema gaven uitvoerig uitleg over hun plannen om 298000 kraanvogels / Room of Hope, in samenwerking met KEK-040! naar Eindhoven te halen in juli 2019. (Er waren dia’s te zien van vorige tentoonstellingen). Een kick off vindt plaats tijdens onze wintertentoonstelling.

Wintertentoonstelling.
Het bestuur heeft twee locaties gevonden waar we onze wintertentoonstelling houden;

  • De kelder van het van Abbe Museum, waar een vaste opstelling staat van het Parlement. (Het leslokaal in het van Abbe wordt dit jaar niet gebruikt).
  • Het voormalig ABN bankgebouw aan het Stadhuisplein. (Denk aan de foto’s die we lieten zien).

Onze tentoonstelling in “Het Parlement” zal in het teken staan van “Room of Hope” met kunstwerken die zich verhouden tot dit thema.

Conservator Steven ten Thije van het van Abbe Museum kwam voor deze gelegenheid speciaal naar Pand P om uitleg te geven hoe we met deze museumzaal kunnen omgaan;

“Het Parlement is een symbolische plek (zie website van het van Abbemuseum: https://vanabbemuseum.nl) die uitnodigt om met elkaar in debat te gaan. Dat kan op velerlei manieren – letterlijk, door te debatteren en figuurlijk door een actie of in ons geval door een kunsttentoonstelling te verbinden met het parlement en aan het thema van de kraanvogels van de MH17 ramp.

De setting van het parlement daagt uit om op een speciale manier de kunstwerken te presenteren; dat kan als individu die bijvoorbeeld een kunstwerk op schoot houdt – een soort performance - maar ook als groep die het Parlement “in bezit neemt” en de kunstwerken als een happening overal op de banken en wanden plaatst. Videobeeld is ook mogelijk. Een dichter kan een gedicht voordragen. Dit alles vormt dan de officiële opening van onze tentoonstelling samen met de kick off voor “Room of Hope” in juli 2019 .

De kunstwerken kunnen zich verhouden tot de kraanvogels of de symboliek ervan. Je kunt ook vrij werk waarvan jij denkt dat het passend is bij het thema . [NB het thema van het parlement gaat over vreedzaam samenleven in een democratische confederatie.]
Inschrijven via de website van KEK-040!

[Wil je meer weten over het concept van het Parlement kijk dan even op bijgaande site hhttps://vanabbemuseum.nl/programma/programma/museum-als-parlement.]
[Zie ook een schets van hoe het er ongeveer kan uitzien.]

ABN bank gebouw.
In het ABN gebouw wordt het vrije werk van de kunstenaars tentoongesteld op een nog uit te werken inrichting.Inschrijven via de website van KEK-040!

Na afloop werd er nog een borrel geschonken en stevig doorgepraat over de plannen.

Tot zover dit verslag.

 

Op 29 november is er weer een art café in Pand P met een nieuwe wisseltentoonstelling, deze keer van Anne Rensen. Anne zal ook na de vernissage meer vertellen over haar werk in de theaterzaal.

 

Bestuur KEK-040!